Hívj minket (H-P: 9-15h): +36 20 365-5494

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név: PROWEBSTORE  Korlátolt Felelősségű Társaság (PROWEBSTORE Kft.)
Székhely: 1171 Budapest, Függőcinege utca 3/1.
Képviselő neve: Városi Ágnes ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-989949
Bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 24089191-2-42
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11710088-20002011-00000000
E-mail: info@v-ado.hu


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldalon (továbbiakban: weboldal) nyújtott elektronikus könyvelést és adózási feladatok ellátását segítő szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

2. Általános tudnivalók

2.1. A jelen ÁSZF hatálya https://v-ado.hu  weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető információs, kommunikációs és nyilvántartási szolgáltatások igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.

2.2. A VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldalon működő online szolgáltatások megrendelése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.3. A VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldal online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki azok használatára jogosult. A használat további feltétele a Weboldalon történő regisztráció, a felhasználó valós adatainak megadása, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, illetve jelen ÁSZF elfogadása, illetve internetkapcsolat rendelkezésre állása.

2.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a megrendelt szolgáltatáscsomag előfizetési díjának megfizetéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre levélben és elektronikus levélben (e-mailben) és a weboldalon van lehetőség. A Felek közötti szerződés a szolgáltatás megvásárlása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 8 évig megőrzi.

2.5 A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton történik. A szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A szerződő Ügyfél adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a Weblap biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén. A szerződés nyelve a magyar.

2.6 A VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldal és online számlázó rendszer üzemeltetését, a szolgáltatáshoz kacsolódó szupport tevékenységet a PROWEBSTORE Kft. végzi. Az üzemeltető elérhetőségei:

  • Székhely: 1171 Budapest, Függőcinege utca 3/1.
  • Levélcím: 1174 Budapest, Csermely Károly utca 33/3.
  • E-mail: info@v-ado.hu

2.7 A VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldal ügyfélszolgálata elérhetőségei az alábbiak:

  • Ügyfélszolgálat levélcíme: 1174 Budapest, Csermely Károly utca 33/3.
  • Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9.00-15.00 között
  • E-mail: ugyfelszolgalat@v-ado.hu

2.8 Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3. Megrendelés

3.1 A VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldalon a szolgáltatás megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben érvényes regisztráció szükséges. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van regisztrálni és saját profil létrehozásával a könyvelő asszisztens rendszer minden szolgáltatását elérni. A regisztrációt követően a felhasználói profil lehetőséget ad a weboldal egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is.

3.2 A látogatóknak, a szolgáltatás igénybe vevőinek a főoldalon található "Megrendelem!" linkre kattintva van lehetősége használni a szoftvert, ahol a következő adatok megadására van kötelezően szükség: Cégnév, székhely, adószám, Kapcsolattartó, e-mail cím, e-mail cím megerősítése, telefonszám, megrendelni kívánt csomag,  illetve ugyanitt kerül sor a kötelezően elfogadandó Általános Felhasználói Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.

3.3 A megrendelés elküldése után a rendszer a megadott email címre egy díjbekérő e-mailt fog küldeni. A díjbekérő kiegyenlítése utalással előrefizetéssel történik. Az utaláshoz szükséges információk az e-mailben elküldött díjbekérőn találhatók. Az átutalást követő 1-2 munkanapon belül ellenőrizzük a befizetést és aktiváljuk az előfizetést.

3.4 A csomag díjáról szóló számla a PROWEBSTORE Kft. bankszámlájára való jóváírást követően e-mailben kerül megküldésre az Ügyfélnek az előfizetési szerződéssel, az adatvédelmi nyilatkozattal, és a weboldal használatához szükséges belépési felhasználó névvel és első jelszóval.

3.5 A felhasználó az oldalba való belépés után a jobb felső sarokban található "Belépés" menüpontra kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán a Cég néven, a Cég címen és az adószámon kívül tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a megrendeléskor megadott adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a könyvelő asszisztens rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére. A kötelezően megadandó adatokat a rendszer itt már nem kér.

3.6 Elfelejtett jelszó esetén a "Belépés" gomb mellett megjelenő “Új jelszót kérek” gombra kattintva lehet új jelszót igényelni. A megadott e-mail címre új jelszót küld a rendszer. Az e-mailben található linkre kattintva lehet az új jelszót aktiválni. Ezt követően már be lehet jelentkezni a weboldalra. Öt sikertelen bejelentkezési kísérlet után a rendszer zárolja a felhasználói fiókot, valamint egy feloldó e-mailt küld a felhasználó e-mail címére. Az E-mailben lévő linkre kattintva feloldható a fiók zárolása. A felhasználói fiók feloldása valamint jelszó változtatása ügyfélszolgálatunknál is kérhető.

3.7 A felhasználó fiókjának törlését a szolgáltatónak tett írásos nyilatkozatával lehet kezdeményezni. A felhasználói fiók törléséről e-mailben értesítjük a felhasználót.

3.8 A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfélnek azaz a szolgáltatás előfizetőinek az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.

4. Szolgáltatás csomagok, kiegészítő szolgáltatások

A VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatás, a megrendelését követően különböző szolgáltatás csomagokban érhető el, amelyek az igénybe vehető szolgáltatások számában és az egyes szolgáltatások lehetőségeiben, részleteiben nem térnek el egymástól. A csomagok között az egyetlen eltérés a kezelt ügyfelek számában van. A megrendelés leadásakor minden esetben szükséges szolgáltatás csomagot választani, de ez a csomag bármikor változtatható az Ügyfél igénye szerint.

Egyes szolgáltatás-csomagok, illetve alkalmazások díj ellenében vehetőek igénybe. Az egyes csomagok/egyéb szolgáltatások aktuális díjai és mértékük a https://v-ado.hu/arak oldalon találhatóak.

VIKI a Könyvelő Asszisztens kiegészítő szolgáltatások:
A VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatásban a kötelezően választható szolgáltatás csomagok mellett kiegészítő szolgáltatás is segíti az Ügyfelek, az előfizetők könyvelési és adózási kommunikációs tevékenységét. 

5. VIKI a Könyvelő Asszisztens Szolgáltatások

5.1 A Szolgáltató a VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatásokat nyújtó weboldalon több szolgáltatást magában foglaló szolgáltatáscsomagok, kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és egyedi megoldások elérésére és használatára biztosít lehetőséget.

5.2 A Szolgáltató az könyvelő asszisztens program minden funkciójának a használatát biztosítja az előfizető számára, a megrendelt szolgáltatáscsomag ügyfélszám nagyságától függően. A szolgáltatáscsomagok konkrét és részletes tartalmát, a weboldal mindenkor részletesen tartalmazza.

5.3 A jelen ÁSZF figyelmeztetés ellenére történő ismételt megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

5.4 A megrendelt csomagok esetében a díjfizetési éves (12 havi). A díjjal rendezett időszak leteltét követően a szerződés nem szűnik meg.
Amennyiben Felhasználó a szolgáltatásra a továbbiakban nem tart igényt, azt lemondani e-mailben tudja.

5.5 A Szolgáltató, a VIKI a Könyvelő Asszisztens szoftver üzemeltetője igazolja, hogy a VIKI a Könyvelő Asszisztens program rendeltetésszerű használata esetén, minden tekintetben megfelel a jelen ÁSZF készítésének napján hatályos jogszabályoknak.

5.6 A Szolgáltató az Ügyfelek, az előfizetők számára a honlapon igénybe vehető szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás igénybevételére biztosít lehetőséget. 

6. Felmondásm Megszüntetés, Elállás szerződéstől

6.1 Az Ügyfél a szolgáltatási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (lemondás). A VIKI a Könyvelő Asszisztens előfizetés lemondására e-mailben van lehetőség. A lemondás az utoljára megrendelt és kifizetett előfizetési időszak végétől lép életbe. Az erre az időszakra már megfizetett díj arányos részét a Szolgáltató nem téríti vissza. A korábban kifizetett időszak végéig a szerződés szerinti díjcsomagnak megfelelő szolgáltatás fog működni.

6.2 A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, sikertelen tranzakció, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén a PROWEBSTORE Kft. fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

6.3 Amennyiben az Ügyfél a díjfizetés ellenében biztosított könyvelő asszisztens szolgáltatás sikeres megrendelése, illetve az előfizetés díjának sikeres megfizetése után el kíván a szerződéstől állni, azt a szolgáltatási díj megfizetését követően 7 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti.

6.4 Az Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szolgáltatás árát sikeresen megfizetve a megfelelő szolgáltatáscsomag használatára jogosulttá vált.
Természetesen az ügyfél a szolgáltatás megvásárlásától a szolgáltatás díjának megfizetése, a szolgáltatáscsomag használatba vétele előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató, az üzemeltető felé.

6.5 Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatát elegendő a szolgáltatás használatba vételét követő 7 naptári napon belül postán, telefaxon vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak.

6.6 Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 7 napon belül elindítja a pénzvisszatérítést az ügyfél által a szolgáltatás előfizetésére irányuló megfizetett teljes összeg vonatkozásában.
A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.

6.7 A VIKI a Könyvelő Asszisztens kiegészítő szolgáltatásainak –egyedi levélpapír- megrendelését és a szolgáltatások díjának megfizetését követően a szerződéstől való elállás esetén a szolgáltatónak nincs módjában a szolgáltatások ellenértékét az előfizetőnek visszafizetni.

7. Szerzői jogok

7.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető nem a felhasználó által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

7.2. A szolgáltató a Weboldalon szereplő minden védjegy, márkanév és logo használatára jogosult, amelyek nem a felhasználó által kerültek feltöltésre. A regisztráció, a honlap használata, az egyes szolgáltatói csomagokra történt előfizetés egyike sem jogosítja fel az felhasználót a weboldalon szereplő védjegyek felhasználására, hasznosítására.

7.3. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

7.4 Abban az esetben, ha a VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal az ügyfélszolgálaton!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

8. Felelősség

8.1 A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

8.3 A Weboldal és a biztosított Szolgáltatások "megtekintett állapotban" kizárólag a felhasználó saját felelősségére állnak rendelkezésre. A Szolgáltató, a PROWEBSTORE Kft., valamint munkatársai ezúton elutasítanak mindenféle kifejezett vagy vélelmezett felelősséget a Weboldal és Szolgáltatások bármely féle használatából eredő az esetleges vagyoni és nem vagyoni károkért.

8.4 A Weboldal e-mail küldési szolgáltatásokkal összefüggő egyéb szolgáltatásai használatával létrehozott dokumentumok helyességének és jogszabályi megfelelősségének az ellenőrzése kizárólag az Ügyfél feladata.

8.5 Bár a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás használata hibamentes és biztonságos legyen, sem a PROWEBSTORE Kft., sem a partnerei, munkatársai nem garantálják, hogy a Weboldal és a Szolgáltatások hibamentesek és folyamatosan megszakítások nélkül elérhetőek lesznek. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredően okozott semmilyen közvetlen, közvetett károkért beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt hasznot, a jó hírnév sérelmét, használati-, adat-, vagy egyéb immateriális veszteségeket (akkor is, ha a PROWEBSTORE Kft- t értesítették a lehetséges károkról).

8.6 Az összesített felelőssége a Szolgáltatónak nem haladhatja meg egyetlen esetben sem, legyen szó szerződésről, garanciáról, kárról (beleértve, de nem korlátozva a hanyagságból elkövetett vagy származtatott károkat), termékfelelősségről, szigorú felelősségről, objektív felelősségről vagy bármi egyébről a Weboldal és annak Szolgáltatásainak használatából adóan vagy azzal kapcsolatosan, a Szolgáltató felé a reklamációt megelőző három (3) hónapban fizetett összeget.

8.7 A PROWEBSTORE Kft. nem vállal felelősséget bármely a PROWEBSTORE Kft.-n kívülálló okokból történő meghibásodásért, szolgáltatás kiesésért vagy késésért.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 A felhasználó, a szolgáltatás előfizetője a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszt, kifogást a szolgáltató levelezési címén: 1174 Budapest, Csermely Károly utca 33/3., illetve elektronikus elérhetőségén: info@v-ado.hu terjesztheti elő. A Felhasználó által megküldött panaszra a Szolgáltató 5 munkanapon belül írott formában válaszol a panaszos által megadott postacímen, vagy elektronikus elérhetőségen.

9.2 Amennyiben a Felhasználó panasza, a Felek között fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik megnyugtatóan a Felek számára, úgy a panaszos panasztétellel fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez is.

9.3 A Felhasználó és a Szolgáltató vállalja, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére a PROWEBSTORE Kft. a magyar bíróságok joghatóságát, és a hatásköri szabályoktól függően a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

9.4 A felhasználó és PROWEBSTORE Kft. között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő 
9.5 Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domain név alá helyezze át.

10. Hírlevelek, rendszerüzenetek

10.1 A VIKI a Könyvelő Asszisztens weboldal üzemeltetője az online szolgáltatáshoz kapcsolódó témákban időszakosan híreket oszt meg felhasználói számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

10.2 Az ügyfél a szerződéskötéskor határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a VIKI szoftverrel, a szoftver üzemeltetésével kapcsolatos rendszer üzeneteket, tudnivalókat osszon meg vele hírlevél formában.

10.3 A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

  • A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
  • A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában 

11. Egyebek

11.1 A VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatás igénybevétele és használata feltételezi a felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

11.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatáshoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a felhasználó felelős a VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatáshoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatás akadálytalan működését és a weboldalon szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött- és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

11.3 Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő megrendelését, törölheti profilját és visszautasíthatja előfizetési szándékát.

11.4 A VIKI a Könyvelő Asszisztens szolgáltatás üzemeltetője ezúton tájékoztatja vevőit, előfizetőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a webáruház Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el.

11.5 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A külön megrendelhető új szolgáltatásra vonatkozó, illetve a meglévő ügyfelekre terhet nem jelentő módosítások a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A meglévő ügyfelekre az általuk megkötött szerződéshez képest terhesebb feltételeket tartalmazó változás (ide nem értve a már meglévő szolgáltatások árának emelését) meglévő ügyfeleknek a következő számlázási időszak első napjával lép hatályba, feltéve, hogy a Weblapon történő közzététel a következő számlázási időszak első napját legalább 15 naptári nappal megelőzi.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.01.01.